user posted image

Super Junior ฮันเกิง ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 10 OCTAVIA STAR
ซึ่งฮันเกิงได้ในส่วน รางวัลของศิลปินกลุ่มที่สามารถสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศ

ซึ่งในวันที่ 8 สิงหาคมนี้ ฮันเกิงจะเขา้ร่วมงานรับรางวัล
The Third China Brands Charity Prize Giving Ceromony ที่ชิงเต่า(ประเทศจีน)Credits: loveusj ^O^

Comment

Comment:

Tweet

ว้าวว ยินดีด้วยค่ะ

#2 By junepii on 2009-08-07 22:19

โอ๊ววว ป๋า!!!!!!!

ยินดีด้วยนะquestion

#1 By In-imagine on 2009-08-02 12:11